Актуальні проблеми організації і ведення обліку виробничих запасів підприємствами України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

облік запасів, виробничі запаси, економіка підприємства, економіка України

Бібліографічний опис

Матросова В. О. Актуальні проблеми організації і ведення обліку виробничих запасів підприємствами України / В. О. Матросова, В. В. Котова // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2012" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 грудня 2012 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – С. 19-21.