Цифрове проєктування та моделювання – важливі технології Індустрії 4.0

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, програмні засоби, математичне моделювання, інжиніринг, комп'ютерні системи

Бібліографічний опис

Марусенко С. І. Цифрове проєктування та моделювання – важливі технології Індустрії 4.0 / С. І. Марусенко, М. А. Ткачук, С. О. Назаренко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 31-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2023, [17-20 травня 2023 р.] / гол. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – С. 402.