Оцінка ефективності високоякісних інновацій

Ескіз недоступний

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Гаража М. Ф.
Центр фінансово-економічних наукових досліджень

Анотація

Опис

Ключові слова

економічна діяльність, маркетингова діяльність, інноваційна діяльність, створення цінності продукції, життєвий цикл товарів

Бібліографічний опис

Овсієнко А. І. Оцінка ефективності високоякісних інновацій / А. І. Овсієнко // Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 16 лютого 2019 р. : у 4-х ч. Ч. 3. – Полтава : Гаража М. Ф., 2019. – С. 50-52.