Захист персональних даних користувачів з використанням хмарних сервісів AWS

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою доповіді є аналіз основних понять захисту персональних даних, створення опорної бази необхідних знань та обґрунтованих підходів до планування, побудови, використання, аудиту безпеки приватної інформації що зберігається, обробляється чи надається користувачами у процесі використання цифрової інфраструктури, побудованої із залученням хмарних сервісів провайдера AWS. В доповіді проведено аналіз міжнародного та українського законодавства щодо захисту персональних даних. Наведені основні стратегії щодо проектування хмарної архітектури, у якій особлива увага буде приділена захисту персональних даних. Зазначено, що жоден існуючий технічний цифровий засіб не в змозі забезпечити повної відповідності вимогам, які прийняті в Європейському Союзі "Загальним регламентом захисту персональних даних" (GDPR). Показано, що тільки сукупність хмарних сервісів AWS, які застосовуються комплексно та з дотриманням принципів безпеки доступу до ресурсів, приватності, розподіленої відповідальності, в змозі забезпечити технічні, операційні та договірні заходи, необхідні для захисту персональних даних.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, законодавство, інформаційна безпека, хмарна архітектура

Бібліографічний опис

Бондар Н. О. Захист персональних даних користувачів з використанням хмарних сервісів AWS / Н. О. Бондар, Ю. М. Колтун // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 89.