Розгляд деяких проблем при оптимальному проектуванні інноваційних транспортних машин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

багатоциклова втома, зношування, експлуатаційні режими, декомпозиція

Бібліографічний опис

Назаренко С. О. Розгляд деяких проблем при оптимальному проектуванні інноваційних транспортних машин / С. О. Назаренко, М. А. Ткачук, С. І. Марусенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2022, [19-21 жовтня 2022 р.] / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 167.