Анотування та реферування англійською мовою загальнонаукової та фахової літератури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У навчальному посібнику надано теоретичний і практичний матеріал для розвитку умінь з анотування та реферування фахових текстів, а також формування навичок використання лексико-граматичних структур, що є притаманними для наукової англійської літератури. Призначено для студентів, магістрів та аспірантів економічних, соціологічних та комп'ютерних спеціальностей.
The book aims to develop skills and abilities in abstract and summary writing, with special emphasis on vocabulary acquisition and grammatical accuracy. The book is addressed to researchers, postgraduates and students of Economics, Sociology and Computer Science at tertiary level studying English for Special Purposes.

Опис

Ключові слова

англійська мова, професійна лексика, лексика англійської мови, анотування фахових текстів, реферування фахових текстів, лексико-граматичні структури, наукова англійська література

Бібліографічний опис

Гребінник Г. Ю. Анотування та реферування англійською мовою загальнонаукової та фахової літератури : навч. посібник / Г. Ю. Гребінник, Г. І. Дідович, Г. В. Комова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 192 с.