Оптимізація складу важкого бетону

Ескіз недоступний

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

Опис

Ключові слова

важкі бетони, склад бетону, наповнювачі, склад наповнювачів, захисні бетони, трифазний наповнювач

Бібліографічний опис

Оптимізація складу важкого бетону / Шурчилова Д. С. [та ін.] // Львівські хімічні читання — 2019 : зб. наук. пр. 17-ї наук. конф., присвяч. 150 річчю від дня створення період. системи хім. елементів, 2-5 червня 2019 р. / орг. ком.: Р. Є. Гладишевський [та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – С. У47.