Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Комп'ютерна математика. Частина 1" за темою "Математична постановка та розв'язання задач транспортного типу"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Подано методичні рекомендації та варіанти завдань за темою «Математична постановка та розв'язання задач транспортного типу». Наведено список рекомендованої літератури.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, практичні роботи, комп'ютерна математика. Частина 1, математична постановка та розв'язання задач транспортного типу, задачі транспортного типу, інженерія програмного забезпечення

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Комп'ютерна математика. Частина 1" за темою "Математична постановка та розв'язання задач транспортного типу" [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форми навчання за спец. "Інженерія програмного забезпечення" / уклад. Чернова Н. Л. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – 16 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/77071