Особливості організації науково-дослідної роботи у Харківському політехнічному інституті (50-60-і роки ХХ століття)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Поліграфічне підприємство "Екмо"

Анотація

Опис

Ключові слова

НТУ "ХПІ", історія, вища технічна школа, кафедра динаміки і міцності машин, проблемна лабораторія, галузева лабораторія "Твердосплавні штампи", науково-технічні школи, період НТР

Бібліографічний опис

Зозуля М. В. Особливості організації науково-дослідної роботи у Харківському політехнічному інституті (50-60-і роки ХХ століття) / М. В. Зозуля // Актуальні питання історії техніки : матер. 4-ї Всеукраїнської наук. конф., 20-21 жовтня 2005 р. – Київ : ЕКМО, 2005. – С. 64-67.