Взаємодія учасників електронних торгів при роботі з "Електронною торговою системою"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

Електронна торгова система, електронні торги, агролісогосподарське підприємство, аукціон, деревина

Бібліографічний опис

Шипуліна Ю. С. Взаємодія учасників електронних торгів при роботі з "Електронною торговою системою" / Ю. С. Шипуліна, Ю. Ю. Смоляр // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 410.