Застосування ГТУ до систем управління з різномасштабними швидкостями зміни змінних

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Тарасенко В. П.

Анотація

Опис

Ключові слова

синтез систем управління об’єктами, геометрична теорія управління, тяговий рухомий склад, аналітичні обчислення, асинхронний привод

Бібліографічний опис

Застосування ГТУ до систем управління з різномасштабними швидкостями зміни змінних / В. Д. Дмитрієнко , О. Ю. Заковоротний, С. Ю. Леонов, М. В. Мезенцев // Інформатика, управління та штучний інтелект : тези 9-ї міжнар. наук.-техн. конф., Харків – Краматорськ, 11-13 травня 2022 р. / наук. ред. В. Д. Дмитрієнко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Тарасенко В. П., 2022. – С. 39.