Адаптивне управління трафіком у великих масштабах для забеспечення якості обслуговування (QoS)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою доповіді є аналіз проблем управління трафіком у мережах великого масштабу та демонстрація того, як адаптивні алгоритми управління трафіком можуть бути використані для забезпечення високого рівня якості обслуговування в таких мережах. В доповіді представленні основні заходи для оптимізації мережі шляхом управління пріоритетами, управління потоками та управління пропускною здатністю. Застосування одного або декількох методів дозволяє значно зменшити вірогідність перевантажень в мережі та адаптивно збалансовувати навантаження.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, мережевий трафік, передача даних, перевантаження

Бібліографічний опис

Свиридов О. О. Адаптивне управління трафіком у великих масштабах для забеспечення якості обслуговування (QoS) / О. О. Свиридов, Г. Ю. Соболь, О. А. Янковський // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 95.