Экспериментальные исследования смещения оси комбинированного осевого инструмента

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

погрешности, КОИ, шпиндель, стружечная канавка

Бібліографічний опис

Степанов М. С. Экспериментальные исследования смещения оси комбинированного осевого инструмента / М. С. Степанов, М. С. Иванова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : наук. вид. : тези доп. 24-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2016, [18-20 травня 2016 р.] : у 4 ч. Ч. 1 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 160.