Використання граматик передування для побудови синтаксичних аналізаторів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

алгоритм, граматика операторного передування, символи, помилка, КВ-граматики

Бібліографічний опис

Гавриленко С. Ю. Використання граматик передування для побудови синтаксичних аналізаторів / С. Ю. Гавриленко, Т. М. Прохорова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2014) : наук. вид. : тези доп. 22-ї міжнар. наук.-практ. конф., [21-23 травня 2014 р.] : у 4 ч. Ч. 4 / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – С. 15.