Методичні вказівки до практичних занять "Вирішення проблемних ситуацій у бізнесі"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для самостійної та аудиторної роботи студентів 3 курсу всіх економічних спеціальностей БЕМ. Вони мають за мету розвиток навичок та умінь різних типів мовленнєвої діяльності (читання текстів ситуацій за фахом, обговорення проблемних ситуацій, усна комунікація). Під час розробки методичних вказівок з англійської мови для самостійної та аудиторної роботи студентів, окрім відповідності положенням навчальної програми, було враховано такі принципи як актуальність, пізнавальність, доцільність, інформативність, новизна навчального забезпечення, а також узгодженість із програмною тематикою (при підборі текстів проблемних ситуацій для опрацювання), систематичність та частотність вживання (при підборі проблемних ситуацій для аналізу). До того ж, необхідно зважати на сучасну, цікаву, динамічну форму викладання матеріалу, що також сприяє підвищенню мотивації та підтримує бажання вивчати англійську мову саме за даними, відповідним чином розробленими методичними вказівками. Матеріал вказівок містить 12 проблемних ситуацій, присвячених різним темам, що пов’язані з діяльністю фахівця за економічними спеціальностями. Кожна ситуація допомагає студентам засвоїти професійну тематику. Дані методичні вказівки складено на базі матеріалів автентичних курсів, розроблених Оксфордським університетом, а також з використанням матеріалів Інтернету.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, навчальний процес, типи мовленнєвої діяльності, вивчення англійської мови, мотивація

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до практичних занять "Вирішення проблемних ситуацій у бізнесі" [Електронний ресурс] : для студентів економ. спец. 3-го курсу з англ. мови / уклад.: Т. М. Нетецька, Г. О. Неустроєва, Л. М. Саліонович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 76 с. – Англ. та укр. мовами. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54470.