Англійська загальнонаукова лексика і фразеологія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У навчальному посібнику подано лексичний мінімум, вправи та тексти, націлені на пасивне і активне засвоєння лексики і фразеології. Означена система вправ і завдання до текстів носять комунікативний характер, мають дидактичне обґрунтування і базується на останніх досягненнях методики викладання іноземних мов. Призначено для аспірантів та здобувачів усіх факультетів та фахів.
Lexical and phraseological minimum, exercises and texts aimed at mastering the vocabulary both passively and actively are presented in the work. The given exercise system and comprehension tasks to the texts are made up with the focus on communication, they have didactic ground and are based on up-to-date achievements of foreign language teaching techniques. It has been developed for post-graduates and applicants of all specialities.

Опис

Ключові слова

англійська мова, іноземні мови, вміння читати, лексичні одиниці, лексика англійської мови, фразеологія англійської мови, мовознавство

Бібліографічний опис

Берловська В. Д. Англійська загальнонаукова лексика і фразеологія : навч. посібник / В. Д. Берловська, Г. Ю. Гребінник, Г. І. Дідович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2006. – 140 с.