Математичні моделі та оптимізація кредитного ризику

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто задачу аналізу методів оцінки кредитного ризику та знаходження оптимальної методики управління кредитним ризиком.

Опис

Ключові слова

кредитний ризик, математична модель, оптимізація, кредитний портфель

Бібліографічний опис

Гомозов Є. П. Математичні моделі та оптимізація кредитного ризику / Є. П. Гомозов, К. М. Кулагіна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2013. – №54 (1027). – С. 59-62.