Системно-ресурсний підхід до управління діяльністю підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ИД "ИНЖЭК"

Анотація

Опис

Ключові слова

категорія міждисциплінарна, потенціал людський, потенціал майновий, потенціал соціальний, капітал, праксеологія, формалізація ситуацій, потенціал підприємства, ефективність економічна

Бібліографічний опис

Заруба В. Я. Системно-ресурсний підхід до управління діяльністю підприємства / В. Я. Заруба // Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : монография / ред.: В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, Н. А. Кизим. – Харьков : ИНЖЭК, 2013. – С. 354-371.