Організація системи управління інтелектуальним потенціалом підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Управління підприємством являє собою сукупність взаємопов'язаних функцій: мотивації; контролю; організації та планування, котрі в свою чергу забезпечують досягнення цілей підприємства.

Опис

Ключові слова

економіка, розвиток, стратегія, інформаційні ресурси, раціональне використання, контроль

Бібліографічний опис

Марчук Л. С. Організація системи управління інтелектуальним потенціалом підприємства [Електронний ресурс] / Л. С. Марчук // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених, 14 травня 2020 р. / гол. ред. Ю. Д. Бойчук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – С. 205-207. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53119