Організація системи управління інтелектуальним потенціалом підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Управління підприємством являє собою сукупність взаємопов'язаних функцій: мотивації; контролю; організації та планування, котрі в свою чергу забезпечують досягнення цілей підприємства.
Опис
Ключові слова
економіка, розвиток, стратегія, інформаційні ресурси, раціональне використання, контроль
Бібліографічний опис
Марчук Л. С. Організація системи управління інтелектуальним потенціалом підприємства [Електронний ресурс] / Л. С. Марчук // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених, 14 травня 2020 р. / гол. ред. Ю. Д. Бойчук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – С. 205-207. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53119