Визначення соціально-економічної ефективності робочої сили в умовах інноваційного розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національна академія наук України

Анотація

Розроблено комплекс коефіцієнтів визначення соціально-економічної ефективності інновацій. Запропоновано методи поділу коефіцієнта ефективності основних фондів і капіталовкладень на дві складові: ефективність робочої сили, заміненої фондами, і ефективність використання живої праці. Проаналізовано характер зміни живої праці в сучасних умовах економічного розвитку. Запропоновано засоби визначення ефекту від зміни потреби в робочій силі при запровадженні інновацій.

Опис

Ключові слова

інновації, основні виробничі фонди, робоча сила, трудові ресурси

Бібліографічний опис

Яковлєв А. Визначення соціально-економічної ефективності робочої сили в умовах інноваційного розвитку / А. Яковлєв, М. Черненко // Економіка України = Economy of Ukraine. – 2012. – № 4 (605). – С. 16-24.