Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з розвитку умінь та навичок професійного спілкування англійською мовою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для аудиторних занять з іноземної мови під керівництвом викладача, а також можуть використовуватися для самостійного опрацювання. Методичні вказівки спрямовані на оволодіння необхідним граматичним та лексичним матеріалом з англійської мови. Робота складається з двох розділів, в яких подано сучасні тексти з наукових видань за спеціальностями комп’ютерних та інформаційних технологій, що дозволяють використовувати методичні вказівки для повторення вивченого матеріалу, для самостійної роботи з текстами в аудиторії та вдома

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з розвитку умінь та навичок професійного спілкування англійською мовою : для студ. 1 курсу ф-ту комп’ютерних та інформ. технол. / уклад. Н. В. Полоусова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – 80 с.