Исследование прочностных характеристик полимерных материалов на основе полиэтилена и нанонаполнителя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Ноулідж

Анотація

Опис

Ключові слова

нанонаполнители, наноматериалы, полимеры, цеолиты, полимерные композиционные материалы, прочностные свойства, полиэтилен, полиолефин

Бібліографічний опис

Сивакова Е. А. Исследование прочностных характеристик полимерных материалов на основе полиэтилена и нанонаполнителя / Е. А. Сивакова, А. Н. Черкашина // Хімічні проблеми сьогодення : зб. тез доп. Сьомої Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених з міжнар. участю / Донецький національний університет ; Інститут фізико-органічної хімії i вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАНУ ; редкол.: О. М. Шендрик (відп.ред.) [та ін.]. – Донецьк : Ноулідж , 2013. – С. 152.