Розширення діапазону регулювання вхідної реактивної потужності матричного перетворювача при застосуванні в складі паралельного активного фільтра

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто переваги застосування матричних перетворювачів (МП) в складі паралельних активних фільтрів. Отримано співвідношення, які дозволяють реалізувати максимально можливий діапазон регулювання вхідної реактивної потужності МП. Запропоновано алгоритм керування МП зі спрощеною процедурою розрахунку відносних тривалостей застосування стаціонарних станів ключів.
Advantages of matrix converters (MС) as part of shunt active filters have been considered. The ratio, which can realize the maximum possible control range of MС input reactive power have been obtained. MС control algorithm with a simplified procedure of calculating the duty ratios of stationary states of MC switches has been proposed

Опис

Ключові слова

алгоритм, керування МП, процедура розрахунку, matrix converter, shunt active filter, input reactive power

Бібліографічний опис

Чопик В. В. Розширення діапазону регулювання вхідної реактивної потужності матричного перетворювача при застосуванні в складі паралельного активного фільтра / В. В. Чопик // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2013. – № 8. – Спец. вып. Т. 1 : К 50-летию со дня основания кафедры промышленной и биомедицинской электроники Национального технического университета "Харьковского политехнического института". – С. 141-145.