Застосування елементів елетронного навчання в процесі фахової підготовки майбутніх ІТ-фахівців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

освітній ринок, ІТ-сфера, е-learning, дистанційне навчання, онлайн-навчання

Бібліографічний опис

Манєва Р. І. Застосування елементів елетронного навчання в процесі фахової підготовки майбутніх ІТ-фахівців / Р. І. Манєва, О. А. Ігнатюк // Лідери XXI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 вересня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 190-193.