Геоінформаційні системи і бази даних

Ескіз недоступний
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Анотація
Подано методику проведення практичних занять із використанням пакета прикладних програм "ArgGis 10.5", що входять до програми дисципліни "Геоінформаційні системи і бази даних", при підготовці бакалаврів за напрямами "Геодезія і землеустрій" і "Науки про Землю". Розглянуто основні методи роботи з векторними і растровими даними, внутрішньою і зовнішньою базами даних, створення електронних тематичних карт за всіма правилами компонування карти. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями 193 "Геодезія і землеустрій" спеціалізації "Геоінформаційні системи і технології" і 103 "Науки про Землю" спеціалізації "Космічний моніторинг Землі".
Опис
Ключові слова
навчальний посібник, геоінформаційні системи, бази даних, організація інформації, бази геопросторових даних, геоінформаційні продукти ArcGis, інсталяція "ArcGIS", вирішення конфліктів відображення
Бібліографічний опис
Андрєєв С. М. Геоінформаційні системи і бази даних : навч. посібник / С. М. Андрєєв, В. А. Жилін, О. Є. Лазарєва ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ, 2017. – 87 с. : рис. – Бібліогр.: 10. – ISBN 978-966-662-546-8