Англійська мова для підприємців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У посібнику подано автентичні матеріали з англійської мови та граматичні і словникові вправи для роботи в класі та самостійного навчання в галузі бізнесу та підприємництва; тексти для самостійного домашнього читання з англійської мови та перекладу, специфічні терміни. Розраховано на студентів спеціальності «076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та аспірантів технічних спеціальностей.
The book presents authentic materials in English and grammar and vocabulary exercises for class work and self-study in the field of Business and Entrepreneurship; texts for independent home reading in English and translation, specific terms. For the students of “076 Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities” department and post-graduate students of technical specialities.

Опис

Ключові слова

навчальний посібник, іноземна мова, лексика, граматика, словникові вправи, grammar revision, vocabulary revision, additional reading, innovation and entrepreneurship, basic reading

Бібліографічний опис

Неустроєва Г. О. Англійська мова для підприємців [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. О. Неустроєва, Т. Л. Полякова, О. М. Томілін ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 143 с. – Укр. та англ. мовами.