Метод розрахунково-теоретичного дослідження структури течії та характеристик ступенів відцентрових нагнітачів

dc.contributor.authorФесенко, Ксенія Володимирівнаuk
dc.date.accessioned2015-10-01T07:21:11Z
dc.date.available2015-10-01T07:21:11Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015 р. В дисертації розроблено метод розрахунково-теоретичного дослідження структури течії та характеристик ступенів відцентрових нагнітачів з радіальними лопатками робочих коліс, який дозволяє визначати в широкому діапазоні режимів роботи сумарні характеристики та структуру осередненої у коловому напрямку стисливої дозвукової течії в проточній частині, включаючи міжлопаткові канали. Для врахування в'язких ефектів використані узагальнені напівемпіричні залежності, що використовуються для розрахунку відцентрових нагнітачів. Запропонований метод дозволяє врахувати геометричні особливості радіальних робочих коліс з лопатками, що образовані циліндричними або конічними поверхнями, лопаткових і безлопаткових дифузорів, зворотних направляючих апаратів та криволінійних обводів проточних частин, а також оцінювати узгодженість їх сумісної роботи. За допомогою розробленого програмного комплексу AxCB проведено верифікацію методу розрахунку, яка показала задовільну точність зіставлення результатів числових досліджень течій в ступенях ВЦН з даними експериментальних досліджень та з аналітичним рішенням. Проведено дослідження впливу геометричних параметрів проточної частини і лопаткових вінців на структуру течії і сумарні характеристики ступенів ВЦН. На підставі виконаного детального аналізу запропоновано удосконалення геометричних параметрів трьох ступенів ВЦН з метою підвищення їх напору, ККД або розширення робочої зони характеристики.uk
dc.description.abstractThesis for scientific degree of the Candidate of Sciences (Engineering) on the special-ty 05.05.16 – Turbomachinery and Turboplants. – National Technical University "Kharkiv Politechnical Institute", Kharkov, 2015. The calculation and theoretical studies method of flow structure and characteristics of centrifugal blowers stages with impellers radial vanes was created. It allows determining summary characteristics and 2D flow structure of flow path including blade-to-blade channels in wide range of working regimes. To account for viscous effects generalized semiempirical dependences for centrifugal blowers were used. The proposed method allows taking into account the geometric features of radial impeller with blades that formed by cylindrical and conical surfaces, vaneless and vaned diffusers, reverse guide vanes and gas-path curvilinear contours. The software package AxCB was developed, which allows carrying out the verification of the calculation method. It showed satisfactory accuracy of flow numerical investigation results in the stages with experimental and analytical data. With the proposed method and software package AxCB studies were undertook which dealt with influence of different geometric parameters of flow path and blade rows on the flow structure and stages summary characteristics. On the basis of a detailed analysis modernization of three centrifugal blower stages was proposed to improve their basic parameters or expand the characteristic working area.en
dc.identifier.citationФесенко К. В. Метод розрахунково-теоретичного дослідження структури течії та характеристик ступенів відцентрових нагнітачів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.16 / Ксенія Володимирівна Фесенко ; [наук. керівник Бойко Л. Г.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18. – укр.uk
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17148
dc.language.isouk
dc.publisherНТУ "ХПІ"uk
dc.subjectвідцентровий нагнітачuk
dc.subjectметод перевірочного розрахункуuk
dc.subjectосьосиметрична дозвукова течіяuk
dc.subjectврахування в'язких ефектівuk
dc.subjectсумарні характеристикиuk
dc.subjectмодифікація геометричних параметрівuk
dc.subjectавтореферат дисертаціїuk
dc.subjectcentrifugal bloweren
dc.subjectverification methoden
dc.subjectaxisymmetric subsonic flow structureen
dc.subjectviscous effects accountingen
dc.subjectsummary characteristicsen
dc.subjectgeometrical parameters modificationen
dc.subject.udc621.515.01(043.3)
dc.titleМетод розрахунково-теоретичного дослідження структури течії та характеристик ступенів відцентрових нагнітачівuk
dc.title.alternativeCalculation and Theoretical Studies Method of Centrifugal Blower Stages Flow Structure and Characteristicsen
dc.typeThesisen
thesis.degree.advisorБойко Людмила Георгіївнаuk
thesis.degree.committeeMemberБойко Анатолій Володимировичuk
thesis.degree.committeeMemberТарасов Олександр Івановичuk
thesis.degree.committeeMemberЮдін Юрій Олексійовичuk
thesis.degree.departmentСпеціалізована вчена рада Д 64.050.11uk
thesis.degree.discipline05.05.16 – турбомашини та турбоустановкиuk
thesis.degree.grantorНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
thesis.degree.levelкандидатська дисертаціяuk
thesis.degree.nameкандидат технічних наукuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
avtoreferat_2015_Fesenko_Metod_rozrakhunkovo.pdf
Розмір:
1.43 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.23 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: