Процес отримання гудрону з важких вуглеводневих залишків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Вивчено склад нафтового залишку, одержаного під час переробки нафти під зниженим тиском. Досліджено проби свіжих гудронів.

Опис

Ключові слова

нафтопродукти, бітум, практичне застосування, переробка нафти, парафіниста сировина, дослідження, температура, точка кипіння

Бібліографічний опис

Сіробаба М. О. Процес отримання гудрону з важких вуглеводневих залишків / М. О. Сіробаба, П. В. Карножицький, В. М. Рейві // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 7-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 квітня 2024 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН) / оргком.: Д. В. Мірошниченко [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – С. 112-113