Класифікація інтелектуального потенціалу промислового підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, прибутковість, капітал інтелектуальний

Бібліографічний опис

Марчук Л. С. Класифікація інтелектуального потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / Л. С. Марчук, П. Г. Перерва // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : зб. тез доп. 7-ї наук.-практ. конф., 29 листопада 2017 р., м. Харків : електрон. вид. – [Харків : НАНГУ, 2017]. – С. 92-94.