Підходи до класифікації товарів промислового призначення: інституціональний аспект

Ескіз недоступний
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Проаналізовано основні підходи до класифікації товарів промислового призначення за різними ознаками. Обґрунтовано необхідність визначення класифікаційних критеріїв розподілу товарів за рівнем їх специфічності. Запропоновано розмежування товарів промислового призначення за атрибутами трансакції на ідіосинкратичні, недосконало імітуємі та стандартизовані.
The basic approaches to the classification of the manufactured goods on various grounds. The necessity of determining the classification criteria for the allocation of goods over the level of their specificity. The proposed separation of industrial goods according to the transaction attributes to idiosyncratic, imperfectly imitated and standardized.
Опис
Ключові слова
атрибути трансакції, економіка, ідіосинкратичні товари, недосконало імітуємий товар, стандартизований товар, industrial goods, transaction attributes, idiosyncratic goods, imperfectly imitated goods, standardized goods
Бібліографічний опис
Попадинець О. В. Підходи до класифікації товарів промислового призначення: інституціональний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Попадинець, В. В. Яцина // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – Електрон. текст. дані. – 2016. – Вип. 2 (02). – С. 22-27. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/2_2016/06.pdf, вільний (дата звернення 23.02.2022 р.).