Пристрій для розрізання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

Анотація

Пристрій для розрізання містить корпус, фрезу. Додатково оснащений другим корпусом, при чому в корпусах встановлені шпинделі, які мають можливість обертання в різні сторони відносно один до одного і до яких жорстко закріплені фрези, які мають форму усіченого конуса. Одна з фрез на більшому діаметрі має торцеву виточку, у яку встановлено з зазором більший діаметр другої фрези. Зубці першої фрези перекривають зубці другої фрези.

Опис

Ключові слова

патент, корисна модель, пристрій для розрізання, фреза, обертання, зубці

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 97921 Україна, МПК B23D 47/00 B23D 45/00 B23Q 5/04 (2006.01). Пристрій для розрізання / Литвиненко Ігор Іванович, Самчук Володимир Володимирович, Кучеренко Сергій Михайлович, Кучеренко Наталія Сергіївна, Лях Бенгард Григорович ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2014 11618 ; заявл. 27.10.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7. – 4 с.