Фурано-эпоксидные защитные покрытия

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

защитные покрытия, полимерные композиционные системы, коррозионностойкие системы, фурано-эпоксидные материалы

Бібліографічний опис

Рассоха А. Н. Фурано-эпоксидные защитные покрытия / А. Н. Рассоха, А. Н. Черкашина // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я [MicroCAD–2012] : тези доп. 20-ї міжнар. наук.-практ. конф., Харків, [15-17 трав. 2012 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.] ; ред. Л. Л. Товажнянський ; уклад. Лісачук Г. В. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – С. 22.