Основні принципи виробництва компаундованих бензинів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглянуто основні принципи виробництва компаундованих бензинів в Україні. Представлені рецептури товарних автомобільних бензинів, що сьогодні зустрічаються на ринку моторного палива в Україні.

Опис

Ключові слова

автомобільні бензини, змішування, компоненти, виготовлення бензинів, базова бензинова фракція, присадки, вуглеводнева сировина, вторинні процеси переробки

Бібліографічний опис

Шевченко К. В. Основні принципи виробництва компаундованих бензинів в Україні / К. В. Шевченко, А. Б. Григоров // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 7-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 квітня 2024 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН) / оргком.: Д. В. Мірошниченко [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – С. 110-112