Влияние параметров теплоотвода на деформирование резонатора лазерного гироскопа

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Точність роботи кільцевого лазерного гіроскопа залежить від параметрів температурного поля. У запропонованій роботі досліджено вплив параметрів теплопровідності на деформування призми резонатора лазерного гіроскопа під впливом температурного поля, що змінюється, та стискаючого зусилля, зокрема на величину кутів повороту нормалей до граней резонатора.
The measurement accuracy of ring laser gyros depends from temperature field parameters. In the proposed paper was analyzed the deformation of laser gyroscope resonator with the influence of varying thermal conduction parameters, temperature field and compression force. In particular, the angles of resonator facets turning were obtained.

Опис

Ключові слова

бесплатформенная инерциальная навигационная система, БИНС, навигационные комплексы, теплопередача, температурное поле

Бібліографічний опис

Погорелов С. Ю. Влияние параметров теплоотвода на деформирование резонатора лазерного гироскопа / С. Ю. Погорелов, К. Ю. Счастливец, С. И. Марусенко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 30. – С. 151-157.