Дослідження міжнародних стратегій економічного розвитку в умовах глобалізації

Ескіз недоступний

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доведено, що глобалізація охопила соціокультурний розвиток народів світу, технологічний і демографічний розвиток і стала можливою завдяки науково-технічному прогресу і різкому зростанню ролі знань та інформації в сучасному суспільстві. Це позначилося на швидкості розвитку різних економічних систем.

Опис

Ключові слова

глобалізація, міжнародний бізнес, розвиток, стратегії, оцінювання, інноваційна діяльність

Бібліографічний опис

Черепанова В. О. Дослідження міжнародних стратегій економічного розвитку в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / В. О. Черепанова, О. І. Подрез, П. Г. Перерва // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст : зб. тез 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2023 р. / відп. ред. В. А. Шаломєєв ; Нац. ун-т "Запорізька політехніка". – Електрон. текст. дані. – Запоріжжя, 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM). – Назва з тит. екрана. – С. 658-662. – URL: http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/10757/1/K_Gubar.pdf, вільний (дата звернення 20.11.2023 р.).