Вплив концентрації електроліта і режимів електролізу на склад і морфологію покривів Fe-Co-Mo

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
електролітичні покриття, трикомпонентні сплави, електроліти
Бібліографічний опис
Вплив концентрації електроліта і режимів електролізу на склад і морфологію покривів Fe-Co-Mo / Ю. І. Сачанова [та ін.] // 6 Міжнар. конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології : зб. тез доп. учасників, 20-22 квітня 2016 р. – Київ : НТУ "КПІ", 2016. – С. 112.