Спосіб захисту титану від пітингової корозії

Ескіз недоступний
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Анотація
Спосіб захисту титану від пітингової корозії полягає у введенні у робочий розчин карбонату натрію у кількості 10-30 г/л. У робочий розчин додатково вводять гідроксид натрію у кількості 10-15 г/л.
Опис
Ключові слова
патент, корисна модель, титанові вироби, хімічні реакціїї, корозійне руйнування металів
Бібліографічний опис
Пат. на корисну модель 143256 Україна, МПК (2020.01) C23F 11/00. Спосіб захисту титану від пітингової корозії / Пилипенко О. І., Смірнова О. Л., Бухіник О. О., Анікєєва П. С. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2019 09286 ; заявл. 14.08.2019 ; опубл. 27.07.2020, Бюл. № 14. – 2 с.