Синтез і реалізація в пліс певних типів пам’яті з впорядкованим доступом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Наведено опис програмних моделей пам’яті з впорядкованим доступом. Пам'ять описано на мові VHDL та проведено її синтез в програмованих логічних ітегральних схемах (ПЛІС) з використанням сучасних технологій та засобів проектування.
The description of program memory models with an ordered access. Memory is described in VHDL language and implemented its synthesis in FPGA using modern technologies and design tools.

Опис

Ключові слова

налаштовувана сортувальна мережа, мова VHDL, логічні ітегральні схеми, VHDL language, customizable sorting network

Бібліографічний опис

Ліщина Н. М. Синтез і реалізація в пліс певних типів пам’яті з впорядкованим доступом / Н. М. Ліщина // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 56 (1029). – С. 136-142.

Зібрання