Архитектура программного комплекса трассировки печатных плат с использованием генетических алгоритмов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

многопользовательское web-приложение, трассировка, конфигурация, кроссплатформенные технологии, масштабируемость, гибкость

Бібліографічний опис

Молчанов Г. И. Архитектура программного комплекса трассировки печатных плат с использованием генетических алгоритмов / Г. И. Молчанов // Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ–2017) : тезиси 17-ї міжнар. наук.-техн. конф., 11-15 вересня 2017 р. / наук. ред. В. Д. Дмитрієнко. – Харків ; Одеса : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 61.