Застосування геоінформаційних систем у військовій справі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

GPS навігатор, військова сфера, інформаційне забезпечення, бойові дії

Бібліографічний опис

Лисенко Д. В. Застосування геоінформаційних систем у військовій справі / Д. В. Лисенко, Р. В. Пугачов // X Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів : матеріали конф., 05-08 квітня 2016 р. : у 3 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 125-126.