Математичне моделювання процесу зневоднення вугільного агломерату центрифугуванням

Ескіз недоступний

Дата

2009

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Криворізький технічний університет

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесу інтенсивного зневоднення дрібнодисперсних матріалів шляхом поєднання центрифугування з попередньою гідрофобізацією природно гідрофобного матеріалу (вугілля) та селективною агрегацією тонких фракцій. Дослідження виконано методом планування експерименту для чого вибраний центрально-композиційний рототабельний план другого порядку для чотирьох факторів.

Опис

Ключові слова

вугілля, гідрофобізація, масляна агломерація, планування експерименту

Бібліографічний опис

Білецький В. С. Математичне моделювання процесу зневоднення вугільного агломерату центрифугуванням / В. С. Білецький, П. В. Сергєєв, Д. В. Павлов // Вісник Криворізького технічного університету : зб. наук. пр. Сер. : Збагачення корисних копалин. – Кривий Ріг : КТУ, 2009. – Вип. 23. – С. 164–166. – Текст подано за рукописом автора.