Дослідження алгоритмів мультикритеріального тестування веб-додатків

Ескіз недоступний

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою даної роботи є покращення якості програмного забезпечення завдяки створенню системи, що поєднує у собі кілька способів тестування програмного додатку. Дана система повинна показувати більш високі показники надійності та достовірності у порівнянні з існуючими рішеннями.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, тестування програмного забезпечення, об'єктно-орієнтоване програмування, автоматизоване тестування, тестування програмного додатку

Бібліографічний опис

Конвісар К. О. Дослідження алгоритмів мультикритеріального тестування веб-додатків / К. О. Конвісар, А. О. Подорожняк // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 42.