Development of glass-ceramic high-strength material for personal armor protection elements

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

doi.org/10.23939/chcht11.02.214

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

The perspective of glass-ceramic high-strength materials used for personal armor elements has been established. The methodological approach has been developed and the choice of initial lithium aluminosilicate system for obtaining high-strength lightweight glassceramic materials has been substantiated. The glass formation area in the chosen system was studied, and model glasses were synthesized. Features of crystal structure formation during heat treatment of the developed model glasses were investigated. As a result, high-strength glass-ceramic materials have been developed. It has been determined that they possess high performance characteristics and can be used in manufacturing of modern composite armor.
Встановлена перспективність використання склокристалічних високоміцних матеріалів для елементів індивідуального бронезахисту. Розроблено методологічний підхід, обґрунтовано вибір вихідної літійалюмосилікатної системи при одержанні високоміцних полегшених склокристалічних матеріалів. Досліджено область склоутворення в обраній системі та синтезовано склади модельних стекол. Вивчено особливості формування кристалічної структури у розроблених модельних стеклах за термічного оброблення. Розроблено високоміцні склокристалічні матеріали, що характеризуються високими експлуатаційними властивостями, та можуть бути використані при створенні сучасної композиційної броні.

Опис

Ключові слова

glass ceramic material, lithium aluminosilicate system, high-strength, mechanical properties, personal armor protection element, склокристалічний матеріал, літійалюмосилікатна система, механічні властивості, елемент індивідуального бронезахисту

Бібліографічний опис

Development of glass-ceramic high-strength material for personal armor protection elements / О. Savvova [et al.] // Chemistry and Chemical Technology. – 2017. – Vol. 11, № 2. – P. 214-219.