Економічна сутність венчурної концепції комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності

Ескіз недоступний

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доведено, що модель ринкової концепції інтелектуальної власності передбачає виконання всіх стадій процесу ринкової комерціалізації іншою організацією, яка в певній мірі є компетентною у даній інтелектуальній сфері. Практичне використання її основних положень вимагає укладення обов’язкової письмової угоди з детальним викладом умов продажу па тенту на об’єкт інтелектуальної власності.

Опис

Ключові слова

інтелектуальна власність, комерціалізація, трансфер технологій, венчур, підприємство

Бібліографічний опис

Маслак М. В. Економічна сутність венчурної концепції комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / М. В. Маслак // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали 6-ї Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., [30-31 березня 2023 р.] / оргком.: Н. Канцедал [та ін.] ; відп. за вип. О. В. Лега ; Полтав. держ. аграрний ун-т. – Електрон. текст. дані. – Полтава, 2023. – [Ч. 2]. – С. 157-160. – URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/1239/zbirnykberezen2023ch2sekciya5101.pdf, вільний (дата звернення 12.06.2023 р.).