Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту спеціаліста "Моделювання автоматизованого електроприводу верстатного обладнання з аналоговою системою управління"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Питанням вивчення динамічних та частотних характеристик об'єктів, а так само визначенню їхньої стійкості на прикладі системи автоматичного управління (САУ) присвячені розроблені методичні вказівки.
Опис
Ключові слова
системи автоматичного управління, САУ, метод кореневого годографа, моделювання
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту спеціаліста "Моделювання автоматизованого електроприводу верстатного обладнання з аналоговою системою управління" : для студ. спец. 7092501 денної та заочної форм навч. / уклад.: Л. О. Шишенко, О. Ф. Єнікєєв, О. Ю. Приходько ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2006. – 27 с.