Небезпека застосування хімічної зброї. Першочергові дії в зоні хімічного ураження

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Надано відомості про небезпеку застосування хімічної зброї. Наведено характеристика отруйних речовин та загальні принципи дії в разі хімічного отруєння.
Information about the danger of using chemical weapons has been provided. Characteristics of poisonous substances and general principles of action in case of chemical poisoning are give.

Опис

Ключові слова

хімічна зброя, небезпека, перша допомога при отруєнні, chemical weapons, danger, first aid for poisoning

Бібліографічний опис

Рубель М. В. Небезпека застосування хімічної зброї. Першочергові дії в зоні хімічного ураження / М. В. Рубель, Л. О. Ященко // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 65-67. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60253.