Становлення та функціонування Харківського науково-виробничого комплексу кондиціонеробудування (початок 30-х рр. – початок 90-х рр. ХХ ст.)

dc.contributor.authorУшенко, Поліна Анатоліївнаuk
dc.date.accessioned2015-10-01T12:02:18Z
dc.date.available2015-10-01T12:02:18Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – Харків, 2015. У роботі проведено дослідження становлення та функціонування Харківського науково-виробничого комплексу кондиціонеробудування з поч. 30-х рр. – до поч. 90-х рр. ХХ ст., сформованого завдяки співпраці двох провідних установ галузі – ХЗ "Кондиціонер" та ВНДІКондиціонер. Здійснено широкий історіографічний та джерелознавчий аналіз, а також запропоновано класифікацію наукової літератури та історичних джерел. Доведено значущість науково-технічних витоків галузі як історичної передумови становлення кондиціонеробудування. Узагальнено доробок окремих учених зі всього світу. Обґрунтовано авторську періодизацію розвитку галузі, що складається з чотирьох періодів: перший (поч. 1930 рр. – 1957 р.), другий (1957–1967 рр.), найбільш результативний третій (1967 р. – поч. 1990-х рр.), четвертий період охоплював події після 1991 р. Розкрито особливість підготовки інженерних кадрів у Харкові для галузі кондиціонеробудування. Узагальнено досвід підвищення кваліфікації працівників безпосередньо в межах ХЗ "Кондиціонер". Висвітлено непослідовність державного управління кондиціонеробудуванням, що призвела до згортання виробництва кондиціонерів у Харкові на поч. 90-х рр. ХХ ст. Проте, незважаючи на серйозні ускладнення того часу, промислове виробництво кондиціонерів повітря в Харкові збереглося, і прямим спадкоємцем виробничого центру кондиціонеробудування сьогодні є ТОВ "Укркондиціонер".uk
dc.description.abstractThesis for the Candidate of Historical Sciences degree, speciality 07.00.07 – History of Science and Technology. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" – Kharkiv, 2015. The formation and effective functioning of the Kharkiv scientific-industrial conditioner building complex, formed through the cooperation of two leading sectoral institutions – Kharkiv plant "Conditioner" and All-Union Scientific Research Institute "Conditioner", in the early 1930's – in the beginning of the 1990's, were studied in the paper. Wide historiographical and sources study analysis are done. The importance of science and technology beginnings as a historical background of the industry formation, is proved. Achievements of individual scientists from around the world are generalized. The author periodization of industry development, which consisted of four periods, is grounded. In particular, the first (early 1930 – 1957 year), the second (1957 – 1967 years), the third (1967 – the beginning of the 1990's). The fourth period covered the events after 1991. The feature of engineers training in Kharkiv for conditioner building branch is disclosed. Inconsistency of conditioner building industry state administration, which led to the curtailment of air conditioners production in Kharkiv at the beginning of the 1990's of the XX century, is highlighted. However, despite the serious complications of that time, manufacturing of air conditioners in Kharkiv survived, and the direct heir of the production center of conditioner building industry today is LLC "UkrConditioner".en
dc.identifier.citationУшенко П. А. Становлення та функціонування Харківського науково-виробничого комплексу кондиціонеробудування (початок 30-х рр. – початок 90-х рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.07 / Поліна Анатоліївна Ушенко ; [наук. керівник Скляр В. М.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18. – укр.uk
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17182
dc.language.isouk
dc.publisherНТУ "ХПІ"uk
dc.subjectкондиціонеробудуванняuk
dc.subjectХЗ "Кондиціонер"uk
dc.subjectВНДІКондиціонерuk
dc.subjectінженерно-технічні кадриuk
dc.subjectуправління галуззюuk
dc.subjectавтореферат дисертаціїuk
dc.subjectair conditioner building developmenten
dc.subjectrelationship of science and manufacturingen
dc.subjectKharkiv plant "Conditioner"en
dc.subjectAll-Union Scientific Research Institute "Conditioner"en
dc.subjecttraining technical personnelen
dc.subjectindustry managementen
dc.subject.udc697.94 (4Укр)(09)
dc.titleСтановлення та функціонування Харківського науково-виробничого комплексу кондиціонеробудування (початок 30-х рр. – початок 90-х рр. ХХ ст.)uk
dc.title.alternativeThe formation and functioning of Kharkiv scientific-industrial air conditioner building complex (early 30's - early 90's of XX century)en
dc.typeThesisen
thesis.degree.advisorСкляр Володимир Миколайовичuk
thesis.degree.committeeMemberСкляр Володимир Миколайовичuk
thesis.degree.committeeMemberБреславський Дмитро Васильовичuk
thesis.degree.committeeMemberГутник Марина Валеріївнаuk
thesis.degree.departmentСпеціалізована вчена рада К 64.050.16uk
thesis.degree.discipline07.00.07 – історія науки і технікиuk
thesis.degree.grantorНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
thesis.degree.levelкандидатська дисертаціяuk
thesis.degree.nameкандидат історичних наукuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
avtoreferat_2015_Ushenko_Stanovlennia.pdf
Розмір:
193.25 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.23 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: