Дисковий біофільтр як елемент системи очистки стічних вод в екологічній біотехнології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

біоплівка, колонія мікроорганізмів, анаеробні кишені, біотехнологічна доочистка

Бібліографічний опис

Девянін Д. В. Дисковий біофільтр як елемент системи очистки стічних вод в екологічній біотехнології / Д. В. Девянін, І. П. Данілов, О. М. Огурцов // XIII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 19-22 листопада 2019 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 430-431.