Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Корпусна лінгвістика". Частина 2

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Панов А. М.

Анотація

Поняття корпусної лінгвістики виникло в 80-х роках минулого століття. В даний час під корпусною лінгвістикою розуміється розділ мовознавства, що займається розробкою, створенням і використанням текстових корпусів. Водночас корпусні лінгвістика є швидше не складовою частиною загальної лінгвістики, а являє собою методологію або способи використання конкретних ресурсів, що представляють великі обсяги текстових даних. Отже, корпус та спеціальні програмні засоби роботи з цим корпусом є спеціалізованим інструментом лінгвістичних досліджень. Таке спеціалізоване програмне забезпечення, що використовується для дослідження великих обсягів текстових даних, які зібрані у корпусі, називається concordancer. Традиційно в корпусній лінгвістиці можна виділити два напрями вивчення: створення корпусів і дослідження мовних закономірностей за допомогою корпусних методів на базі створених корпусів. Проте, нерідко розробники корпусів проводять одночасно і власні лінгвістичні дослідження. Таким чином корпусна лінгвістика передбачає одночасне використання лінгвістичних знань та знань комп’ютерних технологій, що і зумовлює використання даної дисципліни в навчальному плані студентів спеціальності "Прикладна та комп'ютерна лінгвістика". Дані методичні рекомендації спрямовані на отримання навичок роботи з усіма складовими корпусних завдань, а саме: створення власних корпусів, опанування різних видів корпусної розмітки, використання Інтернету для корпусних досліджень та вживання різних статистичних методів при роботі з корпусами. В другу частину Методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з курсу "Корпусна лінгвістика" включено чотири лабораторні роботи, виконання яких дозволяє отримати навички роботи з системою семантичної розмітки USAS, аналізу корпусу в online середовищі CQPweb та обробки кластерів корпусів конкордансером AntConc.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, інформаційні технології, програмне забезпечення, робота з кластерами, конкордансери, комп'ютерна техніка

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Корпусна лінгвістика" : для студентів спец. "Прикладна та комп'ютерна лінгвістика". Ч. 2 / уклад.: Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова, О. О. Оробінська ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А. М., 2021. – 51 с.