Розробка веб-сервісу "розклад занять"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Петров В. В.

Анотація

Опис

Ключові слова

програмні засоби, автоматизована система керування, програмне забезпечення, інструментальні засоби, розклад занять

Бібліографічний опис

Скородєлов В. В. Розробка веб-сервісу "розклад занять" / В. В. Скородєлов, О. П. Черних, О. О. Власенко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 10-ї міжнар. наук.-техн. конф., 9-10 квітня 2020 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 1 : секції 1, 2 / Військ. акад. збройних сил Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Петров В. В., 2020. – С. 12.